Информация о предприятие ТМ «Таврия»

Предприятие

  Дом марочных коньяков «Таврия» — один из лучших производителей марочных коньяков и вин Украины. История этого крупнейшего предприятия насчитывает уже более сотни лет.

Символично, что дом марочных коньяков «Таврия» находится на одной параллели со знаменитым французским городом, давшим название одноименному благородному напитку: украинский город Новая Каховка расположен на той же 46 параллели, что и знаменитый французский Коньяк.

 

  А виноград, который выращивается на этой земле, произрастает в уникальных природных условиях. Это то, что профессиональные виноделы называют терруаром — совокупностью почвенно-климатических условий, предопределяющих качество и неповторимость вкусовых характеристик продукта, получаемого из выращиваемого винограда.

 

  Неслучайно именно это место выбрали потомственные виноделы и виноградари Жан Жатон, Луи Гехлер, Юлий Майер, которые и заложили в 1889 году первое виноградарско-винодельческое предприятие.

 

  Сегодня Дом марочных коньяков «Таврия» обеспечивает не менее трети рынка премиальных коньяков внутри страны и является ведущим экспортером марочных коньяков Украины.

 

  Уникальный терруар, помноженный на мастерство и традиции наших виноделов, позволяют обеспечивать высочайшее качество таврийских напитков. 

 

  Хочешь сделать хорошо — сделай сам!

Дом марочных коньяков «Таврия» является производителем полного цикла, контролируя все этапы превращения наполненных солнцем ягод в коньяк:

 

  Мы выращиваем собственный виноград в уникальной нижнеднепровской природно-климатической зоне и выдерживаем его в тысячах дубовых бочек. Энергия солнца, необыкновенное сочетание свойств различных почв и мастерство наших мастеров коньячного искусства создают напитки, дарящие людям ощущение полноты и яркости жизни.

 

  Современный завод не должен стоять на месте. Поэтому мы внедряем инновации, затрагивающие большинство аспектов рабочего процесса. Например, собственное производство электроэнергии, которая покрывает потребности завода.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування видів господарської діяльності

З метою виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» повідомляє наступну інформацію:

 Інформація про постачання електроенергії

 Ціна на електричну енергію є економічно обґрунтованою, прозорою та недискримінаційною, що включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника електричної енергії, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі, оператора системи розподілу та постачальника послуг комерційного обліку відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг. Постачальник універсальних послуг формує ціну на універсальні послуги відповідно до затвердженої Регулятором методики (порядку) розрахунку ціни електричної енергії. 

 

Споживач має право вільно обирати електропостачальників. Споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь такого Постачальника у разі дострокового розірвання Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Споживач має право змінювати Постачальника відповідно до процедури, викладеної в Правилах роздрібного ринку електричної енергії та положень Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

     ЗАГРОЗА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ!  

Електрична енергія - найуніверсальнійша і найзручніша для використання форма енергії, але вона стає небезпечною для життя людини, якщо з нею неправильно й недбало поводитися. Без електроенергії неможливе культурне життя людини. Електрика – наш вірний помічник у праці та побуті. В оточуючому нас середовищі застосовується велика кількість електричних установок та електроприладів поводження з якими потребує певних знань.

Щоб уникнути нещасних випадків від ураження електричним струмом, необхідно усвідомлювати серйозність загрози електричного струму і не відноситись до нього вельми легковажно, нехтуючи елементарними правилами безпечної поведінки поблизу енергооб'єктів.

Попередження дітей про небезпеку електроструму – це один із способів запобігти трагедії. Саме тому, батькам та керівникам навчальних закладів потрібно постійно проводити роз'яснювальну роботу серед підростаючого покоління.

Навчальним закладам потрібно розповідати дітям, як варто поводитись з електроустановками та електроприладами, чим небезпечний електрострум, як можна запобігти нещасних випадків, як правильно діяти і як допомогти людині, яка потрапила під дію електричного струму.

Приватне акціонерне товариство "Дім марочних коньяків "Таврія" попереджає, що зрив замків, проникнення в приміщення трансформаторних підстанцій для ігор і крадіжки кольорового металу може призвести до трагічних наслідків.

Треба пам'ятати, що смертельно небезпечно є не тільки торкання, але й наближення до обірваних проводів та струмопровідних частин ближче ніж 8 метрів.

В зв'язку з цим для забезпечення збереження і надійності роботи електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації, визначення порядку проектування, будівництва та експлуатації електричних мереж та виконання інших робіт поблизу електричних мереж, а також запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму Кабінетом Міністрів України затверджені Правила охорони електричних мереж (далі – Правила) затверджені постановою від 04 березня 1997 року No209, вищезазначеними Правилами чітко визначений перелік об'єктів, що підлягають охороні, а саме:

- трансформаторні підстанції;

- розподільчі пункти і пристрої;

- повітряні лінії електропередачі;

- підземні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

В охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

- перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та пристроїв, відчиняти двері та люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та здійснювати самовільне підключення до електричних мереж;

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- влаштовувати будь-які звалища;

- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, розпалювати вогнища;

- розташовувати автозаправні станції або інші сховища паливно-мастильних матеріалів;

- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків - плантацій новорічних ялинок;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки зупинки громадського транспорту проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

- запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;

- виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тон, скидати і зливати їдкі речовини та ті, що спричиняють корозію.

Крім того, у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємства, у віданні якого перебувають ці мережі, а також без присутності його представника забороняється:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонту, знесення будівель і споруд;

- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників та садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

- проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин та механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метри;

- виконання в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі земляних робіт на глибині понад 0,3 метри, а на орних землях – на глибині понад 0,45 метри, а також розрівнювання ґрунту;

- риболовля, збирання рослин, влаштування водопою.

Правилами передбачено, що охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ЛЕП - у вигляді земельних ділянок та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхильного їх положення на відстань:

2 метрів - для повітряних ліній напругою до 1 кВ;

10 метрів - до 20 кВ;

15 метрів - 35 кВ;

20 метрів - 110 кВ;

- за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;

- уздовж підземних кабельних ЛЕП - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра.

Правопорушення в галузі енергетики тягнуть за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальності.

Контроль за виконанням Правил здійснюється енергопідприємством, що постачає електроенергію.

У разі виявлення порушень Правил енергопостачальник має право припинити або обмежити електропостачання споживачів, які порушили Правила. Відновлення електропостачання споживача здійснюється після усунення ним порушень та відшкодування енергопостачальнику заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорів. Приватне акціонерне товариство "Дім марочних коньяків "Таврія" застерігає, що самовільне відновлення електропостачання, заміна запобіжників, перемикання в трансформаторних підстанціях і повітряних лініях може призвести до трагічних наслідків.

Про всі відомі Вам випадки порушення безпеки електропостачання повідомляти генерального директора Сердюка Андрія Анатолійовича.

Порядок вирішення спорів з питань постачання електроенергії 

           Всі спори та суперечки, що виникають з питань Договору про постачання електричної енергії або в зв'язку з ним, а також інші суперечки, що можуть виникнути при взаємодії зі Споживачем, вирішуються шляхом переговорів у справедливий і швидкий спосіб.

          Споживачі мають можливість використання мобільного додатку "Енергетика Онлайн" як один із способів подання звернення/скарги/пропозиції.
          Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
        Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України.

 

 

         Особа, відповідальна за розв'язання спорів: генеральний директор Сердюк Андрій Анатолійович
      Якщо у Вас є питання. звернення, скарга, претензія щодо постачання електричної енергії або повідомлення про загрозу електробезпеки, зв'яжіться з нами за вказаними нижче у розділі «Контакти».
  

 

 

 

 Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ринку електроенергії  

-          Закон України "Про ринок електричної енергії"

-          Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії"

-          Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

-          Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"

-          Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 №307 "Про затвердження Правил ринку".

-          Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі".

-          ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 310 Про затвердження Кодексу систем розподілу

-          Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 "Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

-          Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 "Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку"

-          Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання"

Контакти
Телефон: (05549) 7-62-28; (050) 494-86-94
E-mail: info@tavria.ua    

 

Графік роботи: Понеділок – П’ятниця 07:30 – 16:00

Субота, Неділя вихідні, обідня перерва: 13:00-14:00
74905, м.Нова Каховка, Херсонської обл.,пр.Дніпровський, 299