Повідомлення про збір акціонерів 18.11.15

Повідомлення про збір акціонерів 18.11.15

Шановний акціонер ПАТ «ДМК «Таврія»!

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», код за ЄДРПОУ 00413475, місцезнаходження: 74905, Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299 (далі - Товариство), які відбудуться 18 листопада 2015 року о 10.00 за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, Центральна Основа, пр-т Дніпровський, 166, будинок культури ПАТ «ДМК «Таврія», актова зала № 1. Реєстрація учасників загальних зборів з 8.30 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів.
3. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства, що оформлені протоколом № 25 та № 26 від 28.10.2015 р.
4. Прийняття рішення про відкликання з посади директора Товариства та припинення контракту з директором Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну умов та строку дії контракту з директором Товариства.
6. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 12.11.2015 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299, 2-й поверх, каб. № 21. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар Наглядової ради Товариства Громов П.О.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не приймаються відповідно до п. 5. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (05549) 7-62-36. 7-62-28.


Вам уже исполнилось 18 лет?
Вам вже виповнилося 18 рокiв?
Are you already 18?