Акционерам

26 апреля 2019

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (кваліфікований електронний підпис)

Подробнее
26 апреля 2019

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Подробнее
26 апреля 2019

Повідомлення про зміну складу посадових осіб (кваліфікований електронний підпис)

Подробнее
26 апреля 2019

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Подробнее
25 апреля 2019

Консолідована фінансова звітність складена відповідно до МСФЗ за рік , що закінчився 31.12.2018 разом із звітом незалежного аудитора

Подробнее
25 апреля 2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (недостовірна)

Подробнее
25 апреля 2019

Повідомлення ПАТ «ДМК «ТАВРІЯ» 25.04.2019

Подробнее
25 апреля 2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Подробнее
26 марта 2019

26.03.2019 11:30 Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»

Подробнее
25 января 2019

Календарний план 2019 ДМКТ

Подробнее

Вам уже исполнилось 18 лет?
Вам вже виповнилося 18 рокiв?
Are you already 18?